Berglund, I. “Yrkeslärares bedömningar I gränslandet Mellan Skola Och Arbetsliv: Utifrån Studier Av Svensk Gymnasial lärlingsutbildning: [VET teachers’ Assessments in the Borderland Between School and Work: Based on Studies of Swedish Upper Secondary Apprenticeship Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 10, no. 3, Oct. 2020, pp. 83-98, doi:10.3384/njvet.2242-458X.2010383.