Nylund, M., and B. Gudmundson. “Lärare Eller Hantverkare? Om Betydelsen Av yrkeslärares Yrkesidentifikation för Vad De värderar Som Viktig Kunskap På Bygg- Och anläggningsprogrammet: [Teacher or Craftsman? The Importance of Vocational teachers’ Professional Identification for What They Regard As Important Knowledge in the Building and Construction Programme]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 7, no. 1, Aug. 2017, pp. 64-87, doi:10.3384/njvet.2242-458X.177164.