Havreberg, S. D., and A. L. Sylte. “Velferdsteknologi I Helse- Og Oppvekstyrker: Digitalt Kompetansebehov I Yrkesfaglig Utdanning: [Welfare Technology in Health Care Vocations: Digital Competence Needs in Vocational Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 11, no. 1, Jan. 2021, pp. 21-43, doi:10.3384/njvet.2242-458X.2111121.