Gustavsson, S., G. . Messina Dahlberg, and I. . Berglund. “Digitala körsimulatorer I Yrkesutbildning: Utmaningar Och möjligheter: [Digital Driving Simulators in Vocational Education: Challenges and Opportunities]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 10, no. 1, June 2020, pp. 108-36, doi:10.3384/njvet.2242-458X.20101108.