Karlsudd, P. “Att Problematisera ”problemet”: Bedömning Och Utveckling Av Problemformuleringar I lärarutbildningens självständiga Arbeten: [To Problematize the ’problem’: Assessment and Development of Problem Formulations in Independent Theses Projects in Teacher Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 8, no. 1, Jan. 2018, pp. 1-22, doi:10.3384/njvet.2242-458X.18811.