Sarastuen, N. K. “Som å Ta Av Seg verktøybeltet: Kontraster Og Metaforer I Overgangen Fra Fagarbeid Til yrkesfaglærerutdanning: [Leaving the Tool Belt Behind: Contrasts and Metaphors in the Transition from Vocational Work to Vocational Teacher Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 10, no. 2, May 2020, pp. 63-80, doi:10.3384/njvet.2242-458X.2010263.