Eliasson, E. M. “Att Undervisa för Utveckling Av Yrkeskunnande I vård Och Omsorg: [Teaching for Development of Vocational Knowledge in Health Care]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 9, no. 1, Apr. 2019, pp. 66-88, doi:10.3384/njvet.2242-458X.199166.