Lundgren, M., A. K. Fändrik, and N. Nerström. “Kollegial Professionsutveckling för Skolledare Och lärare Inom Gymnasial Yrkesutbildning: En Fallstudie Av En Forskningscirkel”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 8, no. 2, Oct. 2018, pp. 1-21, doi:10.3384/njvet.2242-458X.18821.