Rokkones, K. L., B. Stjern, Åse Strand, and B. K. Utvær. “Yrkesfaglig Praksis I Bachelorutdanningen for yrkesfaglærere: En Kartlegging Av Studentenes Erfaringer: [Vocational Practice in Bachelor Education for Vocational Teachers: A Survey of the students’ Experiences]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 8, no. 2, Oct. 2018, pp. 48-70, doi:10.3384/njvet.2242-458X.188248.