Hellne-Halvorsen, E. B. “To Kontekster - to Skrivepraksiser? Skriving I Skole Og Bedrift I Fag- Og yrkesopplæringen: [Two Contexts – Two Writing Practices? Writing in School and Enterprises of Technical and Vocational Education and Training]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 9, no. 1, Apr. 2019, pp. 43-65, doi:10.3384/njvet.2242-458X.199143.