Lundgren, M., and I. von Schantz Lundgren. “Lesson Study and Learning Study – Metoder för Att Utveckla yrkeslärares Undervisning?”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 1, no. 1, May 2011, pp. 1-8, doi:10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a1.