Wärvik, G.-B. “Tvingande Styrningsideal I En Marknadsutsatt Utbildning för Vuxna?”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 1, no. 1, May 2011, pp. 1-13, doi:10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a2.