Schwencke, E., and A. K. Larsen. “Spenningsfeltet Mellom “nytte” for Bedriften Og ‘frirom’ for Studenten - Et Samarbeidsprosjekt Mellom Skole Og Arbeidsliv for Gjensidig påvirkning Og ønske Om Forandring”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 1, no. 1, May 2011, pp. 1-14, doi:10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a3.