Inglar, T. “Yrkesfaglærere Og Elever I Et Globalisert Samfunn - Deres Utvikling Og Ontologiske Sikkerhet”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 1, no. 1, May 2011, pp. 1-16, doi:10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a4.