Amble, N. “Mestring Og Organisering I Arbeid Med Mennesker - Om Bra Arbeid for Grepa Damer”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 3, no. 1, Sept. 2013, pp. 1-2, doi:10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a1.