Bongo, M. A. “Implementering Av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) Innenfor to Yrkesfaglige Programmer På En Samisk videregående Skole”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 3, no. 1, Sept. 2013, pp. 1-12, doi:10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a3.