Spetalen, H., and R. Sannerud. “Erfaringer Med Bruk Av Simulering Som Transferstrategi”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 3, no. 1, Sept. 2013, pp. 1-17, doi:10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a7.