Spetalen, H., E. M. Johansen, and K. L. Johnsen. “Kvalifisering Til læretid - Ikke Bare Et spørsmål Om Teori Eller Praksis I skoleopplæringen”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 4, no. 1, Apr. 2014, pp. 1-11, doi:10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a2.