Sylte, A. L. “Vurdering for Yrkesrelevant opplæring”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 4, no. 1, Apr. 2014, pp. 1-18, doi:10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a4.