Johansson, I., S. I. Erlandsson, and A. M. Dåderman. “Gymnasierektors Ledarskapsparadox: Att Vara Verksamhetschef Och Pedagogisk Utvecklare”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 4, no. 2, Nov. 2014, pp. 1-20, doi:10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a2.