Johansson Mahic, M., and M. Skyvell Nilsson. “Att Forma En Medarbetare Eller Att Undervisa En Student”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 4, no. 2, Nov. 2014, pp. 1-12, doi:10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a4.