Tyson, R. “Yrkesutbildning Eller Yrkesbildning: Vad lär Vi Oss Egentligen? En Introduktion till Empirisk Yrkesbildningsdidaktik: [Vocational Bildung or Vocational Training: What Do We Really Learn? An Introduction to Empirical Vocational Bildung Didactics]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 6, no. 2, Sept. 2016, pp. 1-16, doi:10.3384/njvet.2242-458X.16621.