Broberg, Åsa. “Verkstaden Som Skola Eller Skolan Som Verkstad: Om Produktion Som Pedagogisk Praktik I Svensk Yrkesutbildning: [The Workshop As School or the School As Workshop: Production As Educational Practice in Swedish Vocational Education and Training]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 6, no. 2, Dec. 2016, pp. 46-65, doi:10.3384/njvet.2242-458X.166246.