Reegård, K. “Når lærlingen møter Arbeidslivets Vurderingslogikk: Yrkessosialisering I Det Norske Salgsfaget: [The apprentice’s Encounter With the Assessment Logic of Working Life: Vocational Socialisation in the Norwegian Sales Trade]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 10, no. 3, Oct. 2020, pp. 67-82, doi:10.3384/njvet.2242-458X.2010367.