Wyszynska Johansson, M. “”Du Har skött Dig bra”: Återkoppling Inom arbetsplatsförlagt lärande utifrån Yrkeselevers Upplevda läroplan: [‘You’re Doing good’: Feedback in Workplace-Based Learning from a Perspective of the Experienced Curriculum]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 10, no. 3, Jan. 2021, pp. 99-121, doi:10.3384/njvet.2242-458X.2010399.