Dahlback, J., H. B. Olstad, A. L. Sylte, and A.-C. Wolden. “Utfordringer Og Muligheter I møtepunktet Mellom yrkesfaglærerutdanningen Og Praksis I videregående Skole: [Challenges and Opportunities in the Meeting Point Between Vocational Teacher Education and Upper Secondary School Practice]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 8, no. 3, Dec. 2018, pp. 57-77, doi:10.3384/njvet.2242-458X.188357.