Walkert, M. “Kvalitetsutveckling Av Digitala Trepartssamtal I Svensk yrkeslärarutbildning: [Quality Development of Digital Trialogues in Swedish Vocational Teacher Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 8, no. 3, Jan. 2019, pp. 160-74, doi:10.3384/njvet.2242-458X.1883160.