Andersén, A., H. Asghari, and M. Petersson. “Yrkesämnesdidaktik På Universitet: Mål, innehåll, arbetssätt Och Examination: [Vocational Subject Didactics at University: Learning Goals, Content, Working Methods and Exams]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 8, no. 3, Jan. 2019, pp. 98-123, doi:10.3384/njvet.2242-458X.188398.