Lagercrantz All, K., J. Pettersson, and M. Teräs. “Uppgifter Som Medierande Artefakter Inom yrkeslärarutbildningen: [Assignments As Mediating Artefacts in Vocational Teacher Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 8, no. 3, Dec. 2018, pp. 78-97, doi:10.3384/njvet.2242-458X.188378.