Gustavsson, S., I. Henning Loeb, and C. Kvarnemo. “Lärande för hållbar Utveckling I yrkeslärarutbildning: [Learning for Sustainable Development in Vocational Teacher Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 8, no. 3, Dec. 2018, pp. 19-35, doi:10.3384/njvet.2242-458X.188319.