Lyckander, R. H. “Å Tilrettelegge for Elevenes Yrkesinteresser: En Surveystudie Av yrkesfaglærernes Kompetanse I Yrkesdifferensiert opplæring: [A Survey Study of Vocational teachers’ Competence for Differenti-Ated Teaching Adjusted to students’ Vocational Interest]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 12, no. 2, Apr. 2022, pp. 24-49, doi:10.3384/njvet.2242-458X.2212224.