Annerberg, A., and A. K. Fändrik. “Att Vetenskapligt förankra Ett yrkeslärarprogram: Erfarenheter från Ett Utvecklingsprojekt: [Developing a Scientific Foundation in Vocational Teacher Education: Experiences from a Swedish Project]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 8, no. 3, Jan. 2019, pp. 124-40, doi:10.3384/njvet.2242-458X.1883124.