Johnsen, K. L., and H. Hiim. “Å Utvikle Yrkeskompetanse Gjennom Arbeidslivspraksis I helsesekretærutdanningen: [Developing Vocational Competence through Working Life Practice in Medical Secretary Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 11, no. 1, Jan. 2021, pp. 1-20, doi:10.3384/njvet.2242-458X.211111.