Winman, T. “Lärande I Teori Och Praktik”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 4, no. 2, Nov. 2014, pp. 1-16, doi:10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a6.