Johansson, M., and M. Palla. “Att bedöma lärarstudenters Yrkesskicklighet”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 4, no. 2, Nov. 2014, pp. 1-13, doi:10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a7.