Schaffar, B. “Svårigheter I Att Definiera Begreppet Kompetens: [Difficulties in Defining the Notion of Competence]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 9, no. 1, May 2019, pp. 111-28, doi:10.3384/njvet.2242-458X.1991111.