Rokkones, K. L., J. Landro, and B. K. Utvær. “Bachelorutdanning for yrkesfaglærere, I Et Historisk Og Utviklingsorientert Perspektiv: [Bachelor Programme for Vocational Teachers, in a Historical and Development-Oriented Perspective]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 8, no. 3, Jan. 2019, pp. 141-59, doi:10.3384/njvet.2242-458X.1883141.