Iversen, J. V., and W. Hammer Johannessen. “Utvikling Av Profesjonskompetanse: Estetiske læreprosesser I yrkesfaglærerutdanning: Developing Professional Competence: Aesthetic Learning Processes in Vocational Teacher Education”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 13, no. 2, Oct. 2023, pp. 26-44, doi:10.3384/njvet.2242-458X.2313226.