Berntsen, S. K., and H. Skonhoft Johannesen. “Fra Logg Til Blogg: Yrkesfaglæreres Digitale Kompetanseutvikling Gjennom Designbasert Praktikerforskning: [From Log to Blog: Vocational teachers’ Digital Competence Development through Design-Based Practitioner Research]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 13, no. 1, Apr. 2023, pp. 28–53, doi:10.3384/njvet.2242-458X.2313128.