Hanssen, G. “Opplevelse Av Sammenheng I Fag- Og yrkesopplæring: Et Longitudinelt Perspektiv: [Sense of Coherence in Vocational Education and Training: A Longitudinal Perspective]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 13, no. 2, Sept. 2023, pp. 1-25, doi:10.3384/njvet.2242-458X.231321.