Asghari, H., and I. Berglund. “Svensk yrkeslärarutbildning Efter Reformen 2011: Lärarstudenters Uppfattningar Om Antagning, VFU Och läraranställning: [Swedish Vocational Teacher Education After the Reform 2011: Teacher students’ Perceptions of Admission, Practicum Internship and Teacher Appointment]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 10, no. 2, May 2020, pp. 21-43, doi:10.3384/njvet.2242-458X.2010221.