Berglund, Ingrid. “Yrkeslärares bedömningar I gränslandet Mellan Skola Och Arbetsliv: Utifrån Studier Av Svensk Gymnasial lärlingsutbildning: [VET teachers’ Assessments in the Borderland Between School and Work: Based on Studies of Swedish Upper Secondary Apprenticeship Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 10, no. 3 (October 7, 2020): 83–98. Accessed January 21, 2022. https://njvet.ep.liu.se/article/view/1088.