Nylund, Mattias, and Björn Gudmundson. “Lärare Eller Hantverkare? Om Betydelsen Av yrkeslärares Yrkesidentifikation för Vad De värderar Som Viktig Kunskap På Bygg- Och anläggningsprogrammet: [Teacher or Craftsman? The Importance of Vocational teachers’ Professional Identification for What They Regard As Important Knowledge in the Building and Construction Programme]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 7, no. 1 (August 28, 2017): 64–87. Accessed January 20, 2022. https://njvet.ep.liu.se/article/view/115.