Tyson, Ruhi. “Yrkesutbildning Eller Yrkesbildning: Vad lär Vi Oss Egentligen? En Introduktion till Empirisk Yrkesbildningsdidaktik: [Vocational Bildung or Vocational Training: What Do We Really Learn? An Introduction to Empirical Vocational Bildung Didactics]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 6, no. 2 (September 9, 2016): 1–16. Accessed January 22, 2022. https://njvet.ep.liu.se/article/view/3217.