Wyszynska Johansson, Martina. “”Du Har skött Dig bra”: Återkoppling Inom arbetsplatsförlagt lärande utifrån Yrkeselevers Upplevda läroplan: [‘You’re Doing good’: Feedback in Workplace-Based Learning from a Perspective of the Experienced Curriculum]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 10, no. 3 (January 20, 2021): 99–121. Accessed January 20, 2022. https://njvet.ep.liu.se/article/view/3468.