Iversen, Jan Viggo, and Wenche Hammer Johannessen. “Utvikling Av Profesjonskompetanse: Estetiske læreprosesser I yrkesfaglærerutdanning: Developing Professional Competence: Aesthetic Learning Processes in Vocational Teacher Education”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 13, no. 2 (October 12, 2023): 26–44. Accessed June 19, 2024. https://njvet.ep.liu.se/article/view/4320.