Hanssen, Grete. “Opplevelse Av Sammenheng I Fag- Og yrkesopplæring: Et Longitudinelt Perspektiv: [Sense of Coherence in Vocational Education and Training: A Longitudinal Perspective]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 13, no. 2 (September 6, 2023): 1–25. Accessed May 21, 2024. https://njvet.ep.liu.se/article/view/4543.