Asghari, Hamid, and Ingrid Berglund. “Svensk yrkeslärarutbildning Efter Reformen 2011: Lärarstudenters Uppfattningar Om Antagning, VFU Och läraranställning: [Swedish Vocational Teacher Education After the Reform 2011: Teacher students’ Perceptions of Admission, Practicum Internship and Teacher Appointment]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 10, no. 2 (May 12, 2020): 21–43. Accessed January 22, 2022. https://njvet.ep.liu.se/article/view/999.