1.
Karlsudd P. Att problematisera ”problemet”: Bedömning och utveckling av problemformuleringar i lärarutbildningens självständiga arbeten: [To problematize the ’problem’: Assessment and development of problem formulations in independent theses projects in teacher education]. NJVET [Internet]. 2018 Jan. 8 [cited 2022 Jan. 26];8(1):1-22. Available from: https://njvet.ep.liu.se/article/view/143