1.
Spetalen H, Johansen EM, Johnsen KL. Kvalifisering til læretid - Ikke bare et spørsmål om teori eller praksis i skoleopplæringen. NJVET [Internet]. 2014 Apr. 19 [cited 2022 Jan. 18];4(1):1-11. Available from: https://njvet.ep.liu.se/article/view/3193